Miljöpolicy på PO Erikssons rör AB

PO Erikssons rör AB utför olika  VVS-tjänster, däribland ny- och ombyggnadsinstallationer, yrkesisolering, gasarbeten, stambyten, gräv och schaktarbeten samt diamanthåltagning.

Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att hantera miljöfrågor som en integrerad del i vår verksamhet.

Detta innebär att:

  • Våra entreprenadarbeten skall påverka miljön så litet som möjligt.

  • Föroreningar ska förebyggas och gällande lagstiftning ska följas.

  • Vi ska sträva efter att återanvända och återvinna bygg- och installationsmaterial vid samtliga installationer.

  • Vi ska sträva efter att hushålla med energi, vatten och material.

  • Vi ska sträva efter att välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan.

  • Vi ska välja bästa miljöval av kemikalier och andra produkter för att minska belastningen på miljön.

  • Vi ska ställa krav på leverantörer och andra samarbetspartners så att de följer våra miljökrav.

  • Vi ska sträva efter en god arbetsmiljö.

PO Erikssons rör bedriver egen källsortering för att hålla ner kostnaderna.